Slik blir trafikken under VM

I perioden 16.-24. september vil det være store utfordringer for biltrafikken i store deler av Bergen. Askøy vil også bli berørt første helgen, mens Fjell og Øygarden vil bli berørt siste helgen. Nødetatene vil komme frem. 

Vær oppmerksom på at biltrafikken også vil bli berørt dagene før og etter arrangementet. 
Mer detaljert informasjon, dag for dag, vil komme nærmere mesterskapet.

 Se kart
 
Stengetid 
Løypetraseene i Bergen (se kart) vil være stengt for vanlig trafikk fra klokken 08.30-19.00. Det vil ikke være mulig å kjøre i løypene eller krysse med bil i dette tidsrommet. Gående og syklende kan krysse løypene på egne punkt. Vakter vil sluse folk over i puljer når det er trygt å passere. 

Parkering 
Parkering i løypene er forbudt døgnet rundt. Reguleringen vil settes i verk noen dager før.

Kollektivtrafikk
Alle busslinjer til og fra sentrum må legges om før VM starter, og mange av holdeplassene i sentrum vil ikke være i bruk. Bergen busstasjon blir det sentrale knutepunktet. Det blir også endringer i busstraseer og holdeplasser i berørte områder utenfor sentrum. Bybanen går, men Nonneseter blir siste holdeplass for avstigning før sentrum. Første holdeplass for påstigning blir Bergen busstasjon. Oppdatert informasjon om kollektivtilbudet vil komme på Skyss sine nettsider.   

Innfartsårer til Bergen 
Viktige innfartsårer til Bergen som Puddefjordsbroen, E39, Damsgårdstunnelen og Løvstakktunnelen vil bli berørt.

 • Fløyfjellstunnelen vil være åpen.
 • Fra Vest vil Damsgårdstunnelen, Løvstakktunnelen og Puddfjordsbroen være stengt fra klokken 08.30-19.00. Kun åpent for kollektiv
 • E39 fra Fjøsanger til Danmarksplass (ved Edvard Griegs veg) vil være redusert til ett felt, hvor ett felt benyttes til kollektiv .
 • E39 fra Danmarksplass til Grønnestølen vil være redusert til ett felt, hvor ett felt benyttes til kollektiv.
 • E39 - Spagettikrysset  vil kun ha gjennomkjøring nord-sør og sør-nord mellom klokken 08.30-19.00.
 • E39 fra Åsane terminal til Sandviken vil være redusert til ett felt, hvor ett felt benyttes til kollektiv.


Nødetatene
Brann, politi og ambulanse – er sikret tilkomst til alle områder.  
Haukeland universitetssykehus og Haraldsplass Diakonale Sykehus er svært lite tilgjengelig for privatbiler mellom klokken 08.30 – 19.00 når løypenettet for VM er stengt for annen trafikk.  En egen busslinje mellom Haukeland og Bergen busstasjon skal sikre at ansatte, pasienter og pårørende kommer seg til sykehusområdet.   

Spesielt berørte områder 
Store deler av Bergen vil bli berørt under mesterskapet, spesielt de som bor langs løypetraseen. Løypene går gjennom Bergensdalen hver eneste dag. Enkelte områder blir helt avstengt for inn- og utkjøring mellom klokken 08.30-19.00. Andre steder er bilkjøring ikke anbefalt på grunn av stor fare for overbelastning på veinettet. 

Bergen sentrum
Bergen sentrum er stengt for gjennomkjøring og innkjøring hele døgnet, alle dager, unntak for kollektivtrafikk fra klokken 19.00 til 08.30. Christiesgate, Småstrandgaten, Torget, Bryggen og Lars Hillesgate mellom Strømgaten og Christiesgate, vil bli stengt døgnet rundt. Det blir tilrettelagt for varelevering i sentrumskjernen om natten og på tidlig morgen mellom 04.00 og 08.00. Mer informasjon kommer senere.

Askøy
Askøy vil bli direkte berørt helgen 16. og 17. september, og broen vil bli stengt i opptil 7 timer mens rittet pågår. Det vil bli satt inn ekstra båttransport fra Kleppestø. Løypetraseen vil være stengt mens rittene pågår. Utrykningskjøretøy kommer frem hele tiden

 • Lørdag 16. september: Askøybrua blir stengt under trening.
 • Søndag 17. september: Askøybrua blir stengt mens rittet pågår.

Nøyaktige klokkeslett kommer.

 • Løypetraseen vil være stengt for trafikk i disse tidsrommene. Løypetrasé: Ravnanger, over Steinrusten, Erdal, Florvåg, Kleppestø, Askøybrua.
 • Fremkommeligheten for persontrafikk vil være minimal i disse periodene.
 • Kjøretøy kommer ikke forbi Ravnanger og Erdal når løypa er stengt. Det vil bli satt inn ekstra båttransport fra Kleppestø til Strandkaien.
 • Det planlegges buss fra Hetlevik/Marikoven og fra Juvik 17. september. Bussene går til og fra Kleppestø senter, over Øvre Kleppe.

Sotra og Øygarden
Sotra og Øygarden vil bli direkte berørt lørdag 23. og 24. september.
Sotrabroen vil være stengt i cirka tre timer. Nødetatene kommer frem.  I tillegg vil vil to andre strekninger bli regulert i samme tidsrom:

 • Vestsideveien fra Møvik til Ågotnes
 • Bildøyvegen fra Bildøybakken til krysset Sartorvegen/Arefjordsvegen

For å sikre at nødetatene kommer seg fram, og for å minske faren for kaos på veinettet, blir kollektivtransporten forsterket både til Straume og til Bergen sentrum.

Detaljer rundt dette kommer senere.

Hvem svarer på hva
Det vil bli mer detaljert informasjon etter hvert som mesterskapet nærmer seg. Når det gjelder informasjon om kommunale tjenester (som for eksempel barnehage, skole, og kommunale helsetjenester), vil du finne mer informasjon på www.bergen.kommune.no/sykkelvm. Når det gjelder informasjon om kollektivtilbud, vil du finne den siste oppdaterte informasjonen på
www.skyss.no/sykkel-vm.

Spørsmål?
Har du spørsmål om trafikk? Stikk innom Innbyggerservice i kommunen og møt trafikkekspertene og Skyss én gang i måneden. Les mer.

Se kart
 

 

Main sponsors

Official Sponsors

Bergen 2017 Institutional Partners

Official Suppliers