• La bilen stå!
 • Reis kollektivt, gå eller sykle!
 • Beregn god tid!

Slik blir trafikken under VM

Under Sykkel-VM 16.-24. september vil det være store utfordringer for biltrafikken i Bergen. Innbyggere og tilreisende oppfordres til å la bilen stå og planlegge transport i god tid. Askøy blir også berørt første helgen, mens Sotra og Øygarden vil bli berørt siste helgen. Nødetatene vil komme frem. 

Sist oppdatert 13.08 2017

Sjekk hvilke veier som er stengt og benyttes som sykkelløype. Vær oppmerksom på at biltrafikken også blir berørt i dagene før og etter arrangementet på grunn av rigging og rydding. Trafikkinformasjonen på denne siden vil bli oppdatert kontinuerlig frem mot mesterskapet.

 Se kart 
 

Stengte veier
Løypetraseene i Bergen vil være stengt for vanlig trafikk kl. 08.30-19.00. Et par dager har litt kortere stengetid. Bergen sentrum blir stengt for gjennomkjøring hele døgnet.

Det er ikke mulig å kjøre i løypene eller krysse med bil i stengetiden. Gående og syklende kan krysse løypene på egne punkt, stort sett der det er gangfelt.  Vakter vil sluse folk over når det er trygt.  

Innfartsårer til Bergen
Det er stor fare for kø på hovedveiene i Bergensområdet under sykkel-VM.  Flere tunneler og hovedveier er stengt for vanlig biltrafikk alle dager mellom 08.30 og 19.00.

Det beste rådet er å la bilen stå. Er du nødt til å kjøre, må du beregne god tid.

 • E39 strekning Fjøsanger – Åsane, begge retninger
  • Redusert kapasitet for vanlig biltrafikk
  • Deler av strekningen får egne bussfelt for å sikre god fremkommelighet. Kun buss og taxi kan benytte bussfeltene, ikke elbil eller andre.
 • E39 Nygårdstangen: Avkjørsel til sentrum og avkjørsel mot vest og Nøstet er stengt kl. 08.30-19.00. Kun åpen for buss i rute og taxi, ikke elbil eller andre.
 • Løvstakktunnelen og Damsgårdstunnelen stengt kl. 08.30-19.00. Kun åpen for buss i rute og taxi, ikke elbil eller andre.  
 • Puddefjordsbroen er stengt kl. 08.30-19.00. Kun åpen for buss i rute, taxi, syklende og gående, ikke elbil eller andre.
 • Fv580 Hardangerveien (Grimesvingene): Stor fare for kø!


Kollektivtrafikk
Alle busslinjer til og fra sentrum må legges om før VM starter, og mange av holdeplassene i sentrum vil ikke være i bruk. Bergen busstasjon blir det sentrale knutepunktet. Det blir også endringer i busstraseer og holdeplasser i berørte områder utenfor sentrum. Bybanen går, men Nonneseter blir siste holdeplass for avstigning før sentrum. Første holdeplass for påstigning blir Bergen busstasjon. Oppdatert informasjon Informasjon om kollektivtilbudet under VM, finner du på Skyss sine nettsider

Nødetater og sykehus
Brann, politi og ambulanse er sikret tilkomst til alle områder. 

Haukeland universitetssykehus og Haraldsplass Diakonale Sykehus er svært lite tilgjengelig for privatbiler kl. 08.30-19.00 når løypenettet for VM er stengt for annen trafikk.  Se Helse Bergen sine nettsider

Spesielt berørte områder i Bergen
Store deler av Bergen vil bli berørt under mesterskapet. Enkelte områder blir helt eller delvis avstengt for inn- og utkjøring kl. 08.30-19.00 under sykkel-VM. Andre steder er bilkjøring frarådet på grunn av stor fare for kø.  Se kart .

Bergen sentrum
Bergen sentrum er stengt for gjennomkjøring og innkjøring hele døgnet, alle dager. Unntak for kollektivtrafikk i deler av sentrum kl. 19.00-08.30. Det døgnstengte området dekker blant annet Christies gate, Småstrandgaten, Torgallmenningen og Ole Bullsplass (inkludert sidegater), Torget, Bryggen og Lars Hilles gate mellom Strømgaten og Christies gate. Det blir tilrettelagt for varelevering i sentrum om natten og på tidlig morgen, primært mellom kl. 04.00 og 08.00. Les mer på Bergen kommune sine nettsider .

Gateparkering
Parkering i løypetraseene er forbudt døgnet rundt. Noen andre gater får også parkeringsforbud for å sikre fremkommelighet for buss og nødetater. Reguleringen settes i verk noen dager før VM og vil trolig vare til et par dager etterpå. Berørte gater, i tillegg til løypetraseene: Bjørndalen og Wiers-Jenssens vei, Fageråsveien, Hagerups vei, Søndre Skogveien fra Firdagaten til Mindeveien, Klaus Hansen vei, Hunstadsvingen, Marken og Markeveien. Med forbehold om endringer. Det jobbes med å finne alternativ parkering der det er mulig. Mer informasjon kommer.

Dagene før og etter VM
Rigging og rydding fører til stengte gater i kortere perioder i dagene før og etter VM. Hele rundløypen i Bergen skal gjerdes inn, og i sentrum bygges også tribuner, scener og andre fasiliteter. Festplassen er målområde for sykkel-VM. Christies gate, fra Småstrandgaten til Lars Hilles gate, stenges derfor for all trafikk fra torsdag 14. september til og med tirsdag 26. september. Mer informasjon kommer!

Fritidsbåter
Politiet har besluttet å stenge småbåthavnen i Vågen for fri ferdsel under arrangementet. BOH åpner opp for bestilling av båtplass i en begrenset del av Vågen. Les mer om dette hos Bergen og Omland havnevesen.
Alternativ småbåthavn vil være på Marineholmen innerst i Puddefjorden. Der vil GC Rieber kunne tilby 100-150 småbåtplasser i perioden.
Her vil det være «første mann til mølla» prinsippet som gjelder, og brukerne vil være forpliktet til å benytte appen «GOMARINA» som betalingsløsning.
For å lese mer om gjestehavnen og betalingsløsningen, gå inn på GOMARINA og søk opp Marineholmen Gjestebrygge. 

Askøy
Askøy blir direkte berørt helgen 16. og 17. september. Nødetatene kommer frem hele tiden

 • Lørdag 16. september: Askøybrua og løypetraseen Askøy-Bergen blir stengt under trening cirka kl. 08:30-13.00.
 • Søndag 17. september: Askøybrua og løypetraseen Askøy-Bergen blir stengt cirka kl. 10.00-19.00.

Nøyaktige klokkeslett kommer. Løypetrasé på Askøy: Ravnanger, over Steinrusten, Erdal, Florvåg, Kleppestø, Askøybrua. Kjøretøy kommer ikke forbi Ravnanger og Erdal når løypen er stengt. Les mer på Askøy kommune sine nettsider.

Det vil bli satt inn ekstra båttransport fra Kleppestø til Strandkaien. Båtrutene og bussrutene for VM vil snart bli tilgjengelig på Skyss sine sider. 

Sotra og Øygarden
Sotra og Øygarden blir direkte berørt lørdag 23. og søndag 24. september. Sotrabrua vil være stengt i cirka tre timer hver av dagene. Nødetatene kommer frem overalt. 

To andre strekninger blir regulert i samme tidsrom:

 • Vestsideveien fra Møvik til Ågotnes
 • Bildøyvegen fra Bildøybakken til krysset Sartorvegen/Arefjordsvegen

Kollektivtransporten forsterkes både til Straume og til Bergen sentrum. Les mer om trafikken på Sotra og i Øygarden

Temadager og nettmøter
Bergen kommune, Skyss og Statens Vegvesen inviterer jevnlig til «Spør oss om trafikken under Sykkel-VM». Da kan du stikke innom Innbyggerservice i Kaigaten 4 eller stille spørsmål på Facebook. Les mer.

Denne siden oppdateres med mer informasjon frem mot sykkel-VM.

Oppdatert 13.08.17


Se kart

 

Main sponsors

Official Sponsors

Bergen 2017 Institutional Partners

Official Suppliers