Stengetider for rundløype i Bergen:
Lørdag 16. september: 08.30-15.00
Søndag 17. september: 10.00-19.00 
Mandag 18.-søndag 24. september: 08.30-19.00

Stengetid for løyper inn til Bergen
Lørdag 16. september, Askøy-Fjøsanger: 08.30-13.00
Søndag 17. september, Askøy-Bergen: 10.00-19.00
Lørdag 23. september, Øygarden-Sotra-Bergen: Opptil tre timer fra 08.45
Søndag 24. september, Øygarden-Sotra-Bergen: Opptil tre timer fra 09.15

Slik blir trafikken under VM

Under Sykkel-VM 16.-24. september vil det være store utfordringer for biltrafikken i Bergen. Innbyggere og tilreisende oppfordres til å la bilen stå og planlegge transport i god tid. Nødetatene vil komme frem.

Sist oppdatert 11.09 2017

Sjekk hvilke veier som er stengt og benyttes som sykkelløype. Vær oppmerksom på at biltrafikken også blir berørt i dagene før og etter arrangementet på grunn av rigging og rydding. Trafikkinformasjonen på denne siden kan bli oppdatert frem mot mesterskapet. Ring 53 03 20 17 om du ikke finner svar på det du lurer på.

 Se kart 
 

Stengte veier

Løypetraseene i Bergen vil være stengt for vanlig trafikk kl. 08.30-19.00. Den første helgen har litt kortere stengetid. Askøy er berørt den første helgen, Øygarden og Sotra i avslutningshelgen. Bergen sentrum blir stengt for gjennomkjøring hele døgnet.

Det er ikke mulig å kjøre i løypene eller krysse med bil i stengetiden. Gående og syklende kan krysse løypene på egne punkt, stort sett der det er gangfelt.  Vakter vil sluse folk over når det er trygt. 

Innfartsårer til Bergen

Det er stor fare for kø på hovedveiene i Bergensområdet under sykkel-VM.  Flere tunneler og hovedveier er stengt for vanlig biltrafikk alle dager mellom 08.30 og 19.00.

Det beste rådet er å la bilen stå. Er du nødt til å kjøre, må du beregne god tid.

Fra torsdag 14. september til tirsdag 26. september:

 • E39 strekning Fjøsanger – Åsane, begge retninger.
  • Redusert kapasitet for vanlig biltrafikk
  • På deler av strekningen blir ett av kjørefeltene reservert for buss for å sikre god fremkommelighet for kollektivtrafikken. Kun buss og taxi kan benytte bussfeltene, ikke elbil

Fra lørdag 16. september til søndag 24. september:

 • E39 Nygårdstangen: Avkjørsel til sentrum og avkjørsel mot vest og Nøstet er stengt kl. 08.30-19.00. Kun åpen for buss i rute og taxi, ikke elbil eller andre.
 • Løvstakktunnelen og Damsgårdstunnelen stengt kl. 08.30-19.00 (unntatt søndag 17. september). Kun åpen for buss i rute og taxi, ikke elbil eller andre. 
 • Puddefjordsbroen er stengt kl. 08.30-19.00 (unntatt søndag 17. september). Kun åpen for buss i rute, taxi, syklende og gående, ikke elbil eller andre.

Kollektivtrafikk

Buss og bane: De fleste linjer til og fra sentrum legges om fra torsdag 14. september, og mange av holdeplassene i sentrum vil ikke være i bruk. Bergen busstasjon blir det sentrale knutepunktet. Det blir også endringer i busstraseer og holdeplasser i berørte områder utenfor sentrum. Bybanen går, men Nonneseter blir siste holdeplass for avstigning før sentrum. Første holdeplass for påstigning blir Bergen busstasjon. Oppdatert informasjon Informasjon om kollektivtilbudet under VM, finner du på Skyss sine nettsider.

Tog: Også NSB vil sette inn ekstratog mellom Voss og Bergen, spesielt er det økt kapasitet mellom Arna-Bergen. Informasjon om togtider finner du på NSB sin app eller nsb sine hjemmesider.

Fløibanen kjører etter normale rutetider hver dag under Sykkel-VM, utenom onsdag 20. september. Les mer på Fløibanens nettsider.

Nødetater og sykehus

Nødetater, sykehus og legevakt

Brann, politi og ambulanse er sikret tilkomst til alle områder. Haukeland universitetssykehus og Haraldsplass Diakonale Sykehus er svært lite tilgjengelig for privatbiler når løypenettet for VM er stengt for annen trafikk.   Se Helse Bergen og Haraldsplass sine nettsider.

Bergen kommune oppretter flere midlertidige legevakter under sykkel-VM. Se kommunens nettside om helsehjelp.

Spesielt berørte områder i Bergen

Store deler av Bergen vil bli berørt under mesterskapet. Enkelte områder blir helt eller delvis avstengt for inn- og utkjøring kl. 08.30-19.00 under sykkel-VM. Andre steder er bilkjøring frarådet på grunn av stor fare for kø. Se kart

Bergen sentrum 14.-26. september

Bergen sentrum er stengt for gjennomkjøring og innkjøring hele døgnet, alle dager, under sykkel-VM Unntak for kollektivtrafikk i deler av sentrum kl. 19.00-08.30.  

 • Christies gate er stengt fra torsdag 14. september kl. 05.00 til tirsdag 26. september kl. 06.00.
   
 • Resten av sentrumskjernen stenges natt til 16. september. Hele området skal etter planen være åpnet innen 25. september kl. 05.00. Området omfatter, blant annet Småstrandgaten, Torgallmenningen og Ole Bullsplass (inkludert sidegater), Torget, Bryggen og Lars Hilles gate mellom Strømgaten og Christies gate.  Det blir tilrettelagt for varelevering i sentrum om natten og på tidlig morgen, primært mellom kl. 04.00 og 08.00.

Les mer på Bergen kommune sine nettsider .

Bor du langs løypene?

Rundløypen i Bergen blir gjerdet helt inn. Når stengeperioden er over, åpnes sperringene fortløpende i kryss og avkjørsler. Veinettet kan ikke brukes som normalt før alle sperringer er fjernet. Vent derfor med å kjøre til stengetiden er over, selv om gjerdet foran egen utkjørsel er fjernet. Det samme gjelder på morgenen. Ikke kjør ut etter stengingen har startet, selv om din avkjørsel fremdeles er åpen.

Rigging og rydding av gjerdene fører også til at noen gater blir stengt i kortere perioder i dagene før og etter VM.

Gateparkering

Parkering i løypetraseene er forbudt døgnet rundt. Noen andre gater får også parkeringsforbud for å sikre fremkommelighet for buss og nødetater. Reguleringen settes i verk noen dager før VM og varer til et par dager etterpå. Se Bergen kommunes nettsider for mer informasjon.

Drosjer

Drosjer kan kjøre flere steder enn privatbiler under sykkel-VM, blant annet i bussfeltene som opprettes. De fleste drosjeholdeplassene i sentrum flyttes under arrangementet.
Se oversikt over holdeplasser under VM hos Hordaland fylkeskommune

Fritidsbåter

Politiet stenger Vågen for fri ferdsel under arrangementet fra 15/9 kl 00:00 (altså natt til fredag) til 24/9 kl.24:00. Bergen og Omland Havnevesen åpner opp for bestilling av båtplass i en begrenset del av Vågen. Alternativ småbåthavn vil være på Marineholmen innerst i Puddefjorden. Der vil GC Rieber kunne tilby 100-150 småbåtplasser i perioden. Her vil det være «første mann til mølla» prinsippet som gjelder. Les mer om småbåtparkering og betalingsløsning hos Bergen og Omland havnevesen.

Askøy

Askøy blir direkte berørt helgen 16. og 17. september. Nødetatene kommer frem hele tiden

 • Lørdag 16. september: Askøybrua og løypetraseen Askøy til Fjøsanger i Bergen blir stengt under trening kl. 08:30-13.00.
 • Søndag 17. september: Askøybrua og løypetraseen Askøy-Bergen blir stengt kl. 10.00-19.00.

Løypetrasé på Askøy: Ravnanger, over Steinrusten, Erdal, Florvåg, Kleppestø, Askøybrua. Kjøretøy kommer ikke forbi Ravnanger og Erdal når løypen er stengt. Les mer på Askøy kommune sine nettsider.

Det vil bli satt inn ekstra båttransport fra Kleppestø til Strandkaien. Alle ruter er tilgjengelige på Skyss sine hjemmesider

Sotra og Øygarden

Sotra og Øygarden blir direkte berørt lørdag 23. og søndag 24. september. Nødetatene kommer frem overalt.

Lørdag 23. september fra cirka klokken 08.45: Løypen fra Øygarden, via Sotrabrua, til Bergen vil være stengt i opptil tre timer. Veien blir løpende stengt og åpnet igjen for vanlig trafikk etter hvert som rittet passerer.

Søndag 24/9 fra cirka klokken 09.15: Løypen fra Øygarden, via Sotrabrua, til Bergen vil være stengt i opptil tre timer. Veien blir løpende stengt og åpnet igjen for vanlig trafikk etter hvert som rittet passerer.

To andre strekninger blir regulert i samme tidsrom:

 • Vestsideveien fra Møvik til Ågotnes
 • Bildøyvegen fra Bildøybakken til krysset Sartorvegen/Arefjordsvegen

Kollektivtransporten forsterkes både til Straume og til Bergen sentrum. Les mer om trafikken på Sotra og i Øygarden på Sykkel i Vest  

Temadager og nettmøter

Bergen kommune, Skyss og Statens Vegvesen inviterer jevnlig til «Spør oss om trafikken under Sykkel-VM». Da kan du stikke innom Innbyggerservice i Kaigaten 4 eller stille spørsmål på Facebook. Les mer.

Oppdatert 11.09.17


Se kart

 

 • La bilen stå!
 • Reis kollektivt, gå eller sykle!
 • Beregn god tid!
 • Statens vegvesen

Trafikkmeldinger i kart      

Trafikkmeldinger i liste

 

 • Skyss

Driftsmeldinger for kollektivtrafikk

 

 • Politiet

Oppdateringer på Twitter

 

Main sponsors

Official Sponsors

Bergen 2017 Institutional Partners

Official Suppliers