NYHETER FRA BERGEN 2017

Følg oss på nettsiden www.bergen2017.no og sosiale medier:
   

Hvem svarer på hva under Sykkel-VM?

Sykkel-VM i Bergen er et bredt samarbeid mellom en rekke offentlige og private aktører. Her følger en liste over pressekontakter for sentrale ansvarsområder under sykkel-VM. Utfyllende kontaktliste ligger vedlagt.  Publikum har egne kontaktpunkt (se nettsider for aktørene).

 

Utfyllende kontaktliste

 

Bergen 2017
Lokal arrangør av sykkel-VM med ansvar for all aktivitet på arenaene.

 • Toril Berle Schalck, kommunikasjonssjef: 938 13 731
 • Øyvind Risnes, rådgiver: 480 48 561

Politiet
Ro, sikring og orden. Håndhevelse av lover og bekjempelse av kriminalitet.

 • Pressevakt under VM: 488 98 811 (kl. 07.30-22.30)

Sykehusene
Akuttmedisin og sykehusbehandling.

 • Haukeland universitetssjukehus: Pressevakt: 958 90 445 / Aleksander Valestrand, konst. kommunikasjonsdirektør: 970 99 899
 • Haraldsplass Diakonale sykehus: Ingrid Lovise Færøyvik, kommunikasjonssjef: 979 53 074

Bergen brannvesen
Brann og redning.

 • Pressetelefon 110 Hordaland, ved hendelser: 56 12 48 63
 •  Andre pressehenvendelser: Informasjonsleder Trine Sivertsen Sommerlade, 945 07 875

Statens vegvesen
Trafikkavvikling på hovedveiene. Informerer fortløpende via Vegtrafikksentralen. 

 • Vegtrafikksentralen: Pressevakt for vegmeldinger, 55 54 72 45
 • Pressevakt for andre spørsmål om sykkel-VM: 907 71 138
  (Bemannet under sykkel-VM kl. 07.00-19.00, før VM: 08.00-15.30)

Skyss
Kollektivtrafikk i Hordaland. Bybane, buss og bybåter.

 • Ingrid Dreyer, pressekontakt: 975 00 206
 • Camilla Lundberg Berntzen, pressekontakt: 995 70 955

Vertskommunene
Kommunale tjenester som barnehage, skole, legevakt og andre helsetjenester. Har også ansvar for egne arrangement, lokal trafikkavvikling og beredskap.

 • Bergen kommune: Eva Hille, informasjonsdirektør, 991 07 165
 • Askøy kommune: Dag Folkestad, kommunikasjonssjef, 932 17 518
 • Øygarden kommune: Ingunn Teigen, informasjonsmedarbeider, 979 78 782
 • Fjell kommune: Vigleik Brekke, kommunikasjonsrådgiver, 915 81 107

Hordaland fylkeskommune
Fylkeskommunale tjenester som videregående skoler, tannklinikker og samferdsel (se Skyss for kollektivtilbud).

 • Janne Værnø, kommunikasjonsdirektør, 951 87 636
 • Hilde Mæland, kommunikasjonsleder, 456 00 710

Bergen og omland havnevesen
Sjøtransport, havner og farvann.

 • Astrid Tomassen, kommunikasjonsansvarlig: 976 77 133

Fylkesmannen
Bindeledd mellom lokale og sentrale myndigheter.  

 • Edvard Høgestøl i stab, 913 83 573

BIR
Renovasjon i Bergen og omegn.

 • Tina Skudal, kommunikasjonsrådgiver: 917 89 998
 • Kari Mjømen, kommunikasjonsrådgiver: 932 22 040